Ακύρωση Παραγγελίας
Είναι δυνατή η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της παραγγελίας έως και 1 εργάσιμη ημέρα μετά την “τοποθέτησή της” υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν έχει παραληφθεί από τη μεταφορική εταιρεία η οποία θα την παρέδιδε στον Χρήστη. Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e-mail (το e-mail αποστολής της αίτησης πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η παραγγελία).
Χρόνος παράδοσης της παραγγελίας
Η εκτέλεση της παραγγελίας στο σύνολό της και η παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων θα γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και εντός πέντε εργάσιμων ημερών για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Έξοδα αποστολής
Η αναγραφόμενες τιμές δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής κατά την παράδοση τους.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης της παραγγελίας από τον Χρήστη που δεν γίνεται βάση των όρων Ακύρωσης Παραγγελίας τότε τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Χρήστη.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής Αντικαταβολή κατά την παράδοση του προιόντος, και τελικά δεν αποδεχτεί την παραλαβή, επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής των προιόντων.