Το www.gloria-jeans.gr/shop είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου.

Η πλοήγηση στο δικτυακό τόπο www.gloria-jeans.gr/shop και η παραγγελία προϊόντων από αυτόν, συνεπάγονται την αυτοδίκαιη αποδοχή από τον Χρήστη όλων των προϋποθέσεων και των όρων χρήσεων καθώς και της πολιτικής ορθής χρήσης που εφαρμόζει η Εταιρεία. Εάν ο Χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους Χρήσης υποχρεούται να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι αποδέχεται όλους τους όρους Χρήσης ανεπιφύλακτα.
Προσωπικά Δεδομένα
Ο Χρήστης του δικτυακού τόπου www.gloria-jeans.gr/shop μπορεί να τον επισκέπτεται χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο χωρίς τη ρητή συναίνεσή του.

Μόνο κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας, ζητούνται τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, τα οποία συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για την ασφαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, με την εξαίρεση της ύπαρξης συγκεκριμένων προϋποθέσεων που επιτρέπουν ή επιβάλουν από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων Χρηστών, τα οποία έχουν συλλεχθεί καθ’οιονδήποτε στάδιο.
Υπηρεσία Newsletter
Η αποστολή newsletter από τον ιστότοπο του www.gloria-jeans.gr/shop γίνεται μόνο στους συνδρομητές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν newsletter και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Το www.gloria-jeans.gr/shop παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Τα e-mail των συνδρομητών της υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά. Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.gloria-jeans.gr/shop και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
Πλοήγηση – Προϋποθέσεις
Ο δικτυακός τόπος www.gloria-jeans.gr/shop χορηγεί σε όλους τους Χρήστες ένα προσωπικό, μη αποκλειστικό και σε κάθε περίπτωση αμεταβίβαστο, περιορισμένο (limited) δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και εμφάνισης αυτής της ιστοσελίδας και των στοιχείων (φωτογραφίες, παρουσίαση, κείμενα, σχόλια, κρίσεις, κλπ) που αυτή περιέχει. Αυτό το δικαίωμα, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ή να υπονοηθεί ότι αποτελεί μεταβίβαση γενικότερων δικαιωμάτων (άϋλων ή μη) στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται σε γενικότερους περιορισμούς, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο.

Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώτισση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου στο σύνολο ή σε μέρος αυτού, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Δικαιούχων – Διαχειριστών του δικτυακού τόπου www.gloria-jeans.gr/shop.

Κατά την πλοήγηση στο www.gloria-jeans.gr/shop ενδεχομένως να συναντήσετε διάφορους συνδέσμους (hyperlinks), οι οποίοι σας κατευθύνουν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Δικαιούχων – Διαχειριστών του www.gloria-jeans.gr/shop και συνεπώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν αυτοί υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Άλλωστε είναι αντιληπτό ότι οι σύνδεσμοι (hyperlinks) αυτοί, παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών, χωρίς οποιαδήποτε νομική ή άλλη σχέση.
Τιμές – Τρόποι πληρωμής
Οι αναγραφόμενες τιμές των προς πώληση προϊόντων είναι οι τελικές τιμές, του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου.

Επιστροφή προϊόντων είναι υπό προϋποθέσεις αποδεκτή, δεν θα πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να έχουν χρησιμοποιηθεί και πολύ περισσότερο να έχουν καταστραφεί.

Παραγγελίες προϊόντων με αποδέκτες κατοίκους ή μονίμως διαμένοντες στο εξωτερικό ενδεχομένως να επιβαρύνονται με δασμούς, τέλη ή φόρους των Χωρών διαμονής ή κατοικίας τους. Αυτά τα ποσά βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Χρήστη και καταβάλλονται από αυτόν.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τρείς διαφορετικούς τρόπους πληρωμής:

1. Μέσω πιστωτικής κάρτας Visa ή Mastercard
2. Με αντικαταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος
3. Με πληρωμή μέσω paypal

Οι συναλλαγές των αγοραστών στην ιστοσελίδα του www.gloria-jeans.gr/shop προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 128-bit).

Το www.gloria-jeans.gr/shop για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο Χρήστης θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία της κάρτας κάθε φορά που θέλει να προχωρήσει σε μία αγορά προϊόντος. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.
Χρόνος παράδοσης της παραγγελίας
Η εκτέλεση της παραγγελίας στο σύνολό της και η παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων θα γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και εντός πέντε εργάσιμων ημερών για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Ακύρωση Παραγγελίας
Είναι δυνατή η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της παραγγελίας έως και 1 εργάσιμη ημέρα μετά την “τοποθέτησή της” υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν έχει παραληφθεί από τη μεταφορική εταιρεία η οποία θα την παρέδιδε στον Χρήστη. Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e-mail (το e-mail αποστολής της αίτησης πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η παραγγελία).
Έξοδα αποστολής
Η αναγραφόμενες τιμές δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής κατά την παράδοση τους.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης της παραγγελίας από τον Χρήστη που δεν γίνεται βάση των όρων Ακύρωσης Παραγγελίας τότε τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Χρήστη.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής Αντικαταβολή κατά την παράδοση του προιόντος, και τελικά δεν αποδεχτεί την παραλαβή, επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής των προιόντων.
Περιορισμός Ευθύνης
Με δεδομένο το γεγονός ότι το www.gloria-jeans.gr/shop είναι ένας δυναμικός δικτυακός τόπος, όπου τα δεδομένα και τα στοιχεία που αυτό περιλαμβάνει και προβάλει τροποποιούνται συνεχώς, υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες από τις αναγραφόμενες τιμές ή οι πληροφορίες για ένα προϊόν να μην είναι απόλυτα ακριβείς ή ενημερωμένες. Στην περίπτωση αυτή το www.gloria-jeans.gr/shop δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε και μπορεί να εγερθεί εναντίον του αίτημα για οποιαδήποτε αποζημίωση για ενδεχόμενη θετική ή αποθετική ζημία.

Η www.gloria-jeans.gr/shop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναδιατυπώνει τους Όρους Χρήσης καθώς και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες εκτελούνται οι διάφορες παραγγελίες, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες για οποιαδήποτε σχετική αλλαγή.
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Σε κάθε περίπτωση και για κάθε συναλλαγή ασχέτου του τόπου κατοικίας ή διαμονής του Χρήστη, το Δίκαιο που εφαρμόζεται είναι το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ για κάθε διαφορά που ενδεχομένως προκύψει αρμόδια ορίζονται από τώρα τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Το web design, το κείμενο, οι φωτογραφίες, τα σχόλια κλπ είναι ιδιοκτησία της www.gloria-jeans.gr/shop και προφυλάσσονται έναντι όλων σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.